leidenpedagogiekblog

Kinderrechten in Nederland anno 2021

Kinderrechten in Nederland anno 2021

Onze regering spreekt binnenkort het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Geneve over de naleving van de rechten van het kind in Nederland. Niet alleen de impact van de corona-pandemie op kinderen zal ter sprake komen, ook de toeslagenaffaire zal ongetwijfeld op tafel komen.

Twee jaar geleden schreven wij een maand lang elke dag een blogpost op basis van verhalen uit het onderwijs die wijzen op structurele problemen in de zorg en bescherming van kinderen in Nederland. 30 verhalen ter gelegenheid van 30 jaar kinderrechten. Twee jaar later bestaat het VN-Kinderrechtenverdrag 32 jaar en besteden we opnieuw aandacht aan kinderrechten in Nederland.

Vorig jaar hebben wij in aanloop naar de 31e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag een korte serie van blogs geschreven samen met collega’s uit Groningen, Utrecht en Den Haag. Deze blogs dienden ter reflectie op de serie uit 2019 en onderstreepte het belang van kinderrechtenonderwijs met aandacht voor burgerschap en jongerenparticipatie. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en staan wij aan de vooravond van de 32e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Impact van de corona-pandemie

In februari 2022 brengt de Nederlandse regering een bezoek aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Geneve dat toeziet op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het vorige bezoek vond plaats in 2015. Tijdens het komende gesprek met het comité staat de vraag centraal hoe Nederland de afgelopen vijf jaren is omgegaan met kinderrechten en welke stappen Nederland nog meer zou moeten zetten om de rechten en belangen van kinderen binnen het Koninkrijk beter te waarborgen. Ook de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn vertegenwoordigd. Natuurlijk zal het gaan over de impact van de corona-pandemie op kinderen in Nederland. Kinderen, hun families en hun vrienden zijn op verschillende manieren geraakt door corona. De pandemie heeft ernstige gevolgen, variërend van de sluiting van scholen tot zorgen omtrent huiselijk geweld. De langere termijn impact van corona op het welzijn van jongere generaties zal de komende jaren nog moeten blijken.

Toeslagenaffaire

Een andere kwestie die Nederland heeft beziggehouden en die ongetwijfeld besproken gaat worden in Geneve, is de toeslagenaffaire, een affaire die maar lijkt voort te duren en die duizenden gezinnen en kinderen heeft geraakt. Het bestaansminimum van deze gezinnen is ernstig onder druk komen te staan als gevolg van het optreden van de Belastingdienst. Gezinnen die al kwetsbaar waren zijn nog kwetsbaarder geworden. Gezinnen met een migratieachtergrond zijn disproportioneel geraakt als gevolg van het handelen van de overheid. En we komen steeds meer te weten over wat er precies is misgegaan, ook bijvoorbeeld bij de rechterlijke controle op de uitvoerende macht, en welke gevolgen dit heeft gehad. Er leven veel vragen waarvan een aantal direct betrekking heeft op de rechten van de kinderen die in de getroffen gezinnen opgroeien. Zo zijn er specifieke zorgen over het recht van ieder kind op een adequate levensstandaard en op sociale zekerheid. Ook blijkt inmiddels dat veel kinderen uit getroffen gezinnen uit huis zijn geplaatst.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november 2021 presenteren wij een aantal blogs van verschillende auteurs die aspecten van de toeslagenaffaire belichten en die in de kern draaien om de vragen hoe het gesteld is met de bescherming van de rechten van kinderen in kwetsbare gezinnen en wat er nodig is om kinderrechten beter te waarborgen. Immers, waar kinderrechten worden geschonden zijn volwassenen aan zet, van politici en ambtenaren tot (kinder)rechters en jeugdzorgprofessionals.

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Deze blogpost is onderdeel van een korte serie ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2021 en bouwt voort op het dossier KROOST ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag in november 2019 en op een vergelijkbare korte serie in november 2020. Dit jaar staat de korte serie in het teken van de toeslagenaffaire en de impact op kinderrechten.

Bekijk het dossier KROOST

0 Comments