leidenpedagogiekblog

About

Het Leiden Pedagogiek Blog beoogt actuele kwesties rond kinderrechten, onderwijs en opvoeding te belichten vanuit het perspectief van de samenleving en voorzien van inzichten uit de wetenschap. Iedere maand staat een nieuw thema centraal, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit en waar mogelijk en relevant input vragen van professionals die in de praktijk met kinderen werken. Ook de meningen en inzichten van kinderen zelf zullen aan bod komen.

Het Leiden Pedagogiek Blog is onderdeel van het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. De auteurs zijn onderzoekers en docenten werkzaam aan of affiniteit hebbende met dit instituut.

Redactie

Contact

Vragen of suggesties? Gebruik de commentaarfunctie onder een blogbijdrage of vul het contactformulier in.

Disclaimer

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen bewaakt en actualiseert regelmatig de informatie op het Leiden Pedagogiek Blog. Hoewel het instituut en de redactie er proberen voor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij de volledigheid of juistheid ervan niet; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal up-to-date wordt gehouden.

Mocht u onjuistheden vaststellen op het Leiden Pedagiek Blog, laat dan uw reactie achter onder de betreffende blogbijdrage. Aan de informatie in het Leiden Pedagogiek Blog kunnen geen rechten worden ontleend. Het blog kan hyperlinks bevatten naar websites van externe organisaties. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van informatie verkregen via deze website. De informatie op het Leiden Pedagogiek Blog - zowel tekst als afbeeldingen - is en blijft eigendom van het Instituut Pedagogische Wetenschappen of de auteur/bijdrager, tenzij anders vermeld.