leidenpedagogiekblog

Kinderrechten in het onderwijs ‘revisited’

Kinderrechten in het onderwijs ‘revisited’

Ineens is het alweer een jaar geleden dat we een maand lang elke dag een blogpost schreven op basis van verhalen uit het onderwijs die wijzen op structurele problemen in de zorg voor en bescherming van kinderen in Nederland.

De tijd tussen de 30e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag op 20 november 2019 en de 31e in 2020 vloog voorbij! Niet in het minst door de ongekende impact van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande verzwaring van de werkdruk voor iedereen die in het onderwijs werkt of dat nu het primair onderwijs, het middelbaar onderwijs, of het hoger onderwijs is.

De zware impact van de coronapandemie op de jeugd is in de afgelopen acht maanden ook veelvuldig besproken in de media en is onderdeel van belangrijke beleidsdiscussies. En dwars door de pandemie vindt een ongekend breed maatschappelijk debat plaats over racisme in onze samenleving, een thema dat ook voor de jeugd van groot belang is en raakt aan vraagstukken rond uitsluiting en inclusie. Ook de rol van scholen bij burgerschapsonderwijs en de implicaties van Artikel 23 van onze Grondwet stonden recent weer stevig in de belangstelling. Genoeg reden dus om ook in 2020 ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november stil te staan bij vraagstukken over de steun voor en bescherming van kinderen en jongeren vanuit onderwijsperspectief.

Reflecties op de blogserie uit 2019

Nadat wij de blogserie van november 2019 hadden afgerond, en met enige trots de ‘oogst’ bekeken, besloten wij de verhalen uit de serie aan te wenden als startpunt voor reflecties van experts op het thema kinderrechten in het onderwijs. Al gauw vonden we een aantal gewaardeerde collega’s bereid om naar aanleiding van de blogserie vanuit verschillende disciplines te reflecteren op dit thema. We ontvingen bijdragen die ieder op een eigen manier waardevolle inzichten verschaffen in aspecten van onderwijs in tijden van corona, jeugdbeleid & jeugdhulp en de onderwijspraktijk.

Vanaf morgen verschijnt iedere dag een blogpost van één of meerdere experts op het gebied van het brede jeugdveld en aanverwante domeinen.

Enthousiast over deze bijdragen, gingen we aan de slag met de organisatie van een evenement waarin we de gebundelde blogserie samen met de nieuwe reflecties wilden bespreken met maatschappelijke stakeholders. En toen kwam corona… Een zin die we allemaal ongetwijfeld al tientallen keren hebben uitgesproken om uit te leggen waarom dingen dit jaar anders liepen dan gepland. Het evenement kon niet doorgaan, maar de reflecties lagen er al en verdienden het om - al dan niet na een kleine update - gedeeld te worden. De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november aanstaande biedt natuurlijk een uitgelezen kans om dat alsnog te doen.

31 jaar kinderrechten

Vanaf morgen verschijnt daarom op deze plek iedere dag een blogpost van één of meerdere experts op het gebied van het brede jeugdveld en aanverwante domeinen, waarin zij hun licht schijnen op de vraagstukken die de blogserie uit 2019 naar voren komen. Op maandag plaatsen we een bijdrage van Anouk Zuurmond over onderwijs voor kansarme leerlingen in tijden van corona, gevolgd door een blog over het belang van een goede samenwerking tussen ouders, onderwijs en hulpverlening van Marloes Kleinjan en Jeroen Lammers. Op woensdag verschijnt een bijdrage van Piet van der Ploeg die het belang van een kritische reflectie op kinderrechten in kinderrechteneducatie onderstreept, waarna Laurence Guérin en Carien Verhoeff een pleidooi houden voor een open school- en discussiecultuur waarbinnen met behulp van kinder- en jongerenparticipatie gewerkt wordt aan burgerschapscompetenties. Deze bijdrage over het recht van elk kind om te (leren) participeren in de samenleving is een mooie opmaat naar de afsluitende bijdrage van onszelf ter gelegenheid van 31 jaar kinderrechten.

Met veel genoegen nemen wij met deze blogpost de aftrap. Wij wensen u een leerzame en inspirerende leeservaring deze week!

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Deze blogpost is onderdeel van een korte serie in aanloop naar de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2020 en bouwt voort op het dossier KROOST ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag in november 2019.

Bekijk het dossier KROOST

0 Comments