leidenpedagogiekblog

Novemberactie - KROOST: Kinderrechten in het onderwijs

Novemberactie - KROOST: Kinderrechten in het onderwijs

KROOST (Kind: Recht, Onderwijs, en Opvoeding voor de Samenleving van nu en de Toekomst) is een actie om aandacht te vragen voor ervaringen uit het onderwijs waaruit blijkt dat de naleving van kinderrechten in Nederland achterblijft of knelt.

Ervaringen uit het onderwijs

Kinderrechten worden niet altijd voldoende gewaarborgd. Ook in Nederland zijn er genoeg verhalen over kinderen en jongeren waaruit dat blijkt. Op 20 november 2019 bestaat het Internationale Kinderrechtenverdrag 30 jaar. Hoewel dit verdrag veel goeds heeft gebracht en kinderrechten stevig op de kaart heeft gezet, worden kinderrechten nog lang niet altijd voldoende gewaarborgd. Ook in Nederland zijn er helaas genoeg verhalen van mensen die met kinderen en jongeren werken waaruit blijkt dat Nederland tekortschiet, bijvoorbeeld als het gaat om het recht op zorg, sociale voorzieningen, en onderwijs en bescherming tegen geweld en discriminatie.

Vooral professionals uit het onderwijs zijn getuige van falend beleid, omdat zij de kinderen dagelijks meemaken en hun verhalen horen. Hierdoor krijgt het onderwijs te maken met complexe situaties waarin zij vaak tegen de klippen op moeten zorgen voor oplossingen om het dagelijks functioneren van de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Gezocht: verhalen over kinderrechten in het onderwijs

Heeft u als onderwijsprofessional zo’n verhaal uit het onderwijs over tekortschietende zorg en wringende kinderrechten?

Laat ons dat weten

Hoe kunt u bijdragen?

Heeft u als onderwijsprofessional te maken gehad met kinderen of jongeren die door hun complexe problematiek en ontoereikende zorg en middelen een groot beroep doen op de school voor oplossingen? Welke verhalen uit de dagelijkse onderwijspraktijk illustreren goed waar de zorg voor kwetsbare groepen tekortschiet en waar dit wringt met kinderrechten? Maak dan gebruik van dit online formulier en deel uw ervaring zodat deze een plek kan krijgen in dit blog.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om met de beschuldigende vinger te gaan wijzen of om andere beroepsgroepen die met jeugd werken (zoals in de jeugdzorg) in een kwaad daglicht te stellen. Zij hebben ook te maken met beperkingen in beleid en financiering waardoor ze niet altijd de hulp kunnen bieden die nodig is. Kinderrechtenproblemen zijn bovendien vaak erg complex. Het doel van dit dossier is primair om duidelijk te maken hoe deze problemen hun weerslag hebben op kwetsbare kinderen, vanuit het perspectief van het onderwijs.

Spelregels

  • Anonimiteit van de kinderen: het verhaal dient zo te zijn geformuleerd dat het kind en zijn/haar gezin niet herkenbaar zijn. Dus: geen namen, en waar mogelijk details zoals geslacht, leeftijd, of gezinskenmerken veranderen zodat iemand die het gezin kent niet direct kan zien dat het om dit kind gaat. Om de verhalen toch enige context te bieden, vragen wij wel om aan te geven om welke regio het gaat (bijv. middelbare school in Amsterdam).
  • Het verhaal wordt herschreven door de blogauteurs zodat het qua stijl en vorm past in het grotere geheel. De schrijvers zorgen er daarbij uiteraard voor dat de inhoud en de boodschap van het verhaal correct weergegeven worden. Omdat het om een dagelijks blog gaat, is het niet mogelijk de blogtekst eerst voor te leggen aan de inzender van het verhaal. Als u een verhaal indient, gaat u hiermee akkoord.
  • Identificeerbare bron: een indiending dient vergezeld te worden van uw naam, functie en contactgegevens. Deze worden niet opgenomen in het blog (ook vanwege waarborgen anonimiteit van de kinderen in de verhalen), maar dienen voor de schrijvers als enige garantie dat het om echte verhalen gaat. Ook bieden contactgegevens de schrijvers de mogelijkheid om iets na te vragen als er onduidelijkheden zijn. Als u anoniem uw verhaal instuurt, kunnen wij er helaas niets mee.
  • U mag meerdere verhalen indienen. Gebruik daarvoor graag steeds een nieuwe inzending.

0 Comments

Add a comment