leidenpedagogiekblog

Dag 14. Rick

Dag 14. Rick

Ieder kind heeft het recht op eerbiediging van zijn identiteit. Identiteitsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het kind. In de maatschappij delen we mensen en dus ook kinderen in naar geslacht: man of vrouw. Dat kan schuren met hoe een kind zichzelf ziet.

In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor personen die van geslacht willen veranderen of die niet graag als man of vrouw geregistreerd willen worden. Dit soort gevoelens kunnen ook bij kinderen al spelen. Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, dat toeziet op de naleving van kinderrechten, benadrukt dat het belangrijk is ook de genderidentiteit van kinderen te respecteren en te voorkomen dat kinderen die zichzelf niet herkennen in de klassieke man-vrouw indeling worden uitgesloten of gediscrimineerd. Een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag laat zien dat binnen de huidige generatie jongeren niet langer uitsluitend gedacht wordt in termen van man of vrouw. Jongeren zien en voelen zich prima als ‘non-binair’ of ‘gender-fluid’. Toch is het de vraag of de maatschappij deze benaderingen omarmt en accepteert. Een gebrek aan acceptatie kan een kind in onzekerheid brengen over zijn identiteit en acceptatie van wie hij is. Het is goed voor te stellen dat dit ook binnen school, kinderen in lastige situaties kan brengen. Daarover gaat het verhaal van Rick*.

Dramalessen

Rick zit op een basisschool in de regio Amsterdam. Hij is een bekend gezicht binnen de school. Iedereen kent hem. Bij de leerkrachten valt hij op door zijn vrolijke lach en enthousiasme. Rick is een echte gangmaker en hij bekommert zich om de andere kinderen om hen heen. Ook de directrice is erg op Rick gesteld. Hij komt vaak even langs bij haar kamer en roept: ‘Ha juf, alles goed? Wat ziet u er weer mooi uit vandaag. Uw ketting vind ik prachtig. Daag!’ Dat is typisch Rick.

Tijdens de dramalessen verkleedt Rick zich het liefst als vrouw en laat hij de meisjes uit zijn groep zijn dikke haardos mooi opkammen. Hij loopt stralend nog snel even door de gang voordat de les begint. Kinderen uit andere groepen zwaaien en lachen lief. Ze zijn het gewend van Rick. Tijdens de eindmusical mag hij ook zijn eigen rol kiezen. Hij wordt ‘de juf van groep 8’. Zoals elk jaar mogen de groepen 5, 6, en 7 bij de generale repetitie zijn. Rick krijgt een groot applaus voor zijn rol die hij met verve heeft vervuld. Hij heeft talent vindt iedereen.

Op school kon hij zijn wie hij is en wie hij wilde zijn.

Naar de middelbare school

Het moment van afscheid is aangebroken. Rick vindt het spannend om te gaan. Hij heeft zich altijd veilig gevoeld op school. Op school kon hij zijn wie hij is en wie hij wilde zijn. Ook zijn ouders zijn dankbaar. De directrice vraagt zich af of het straks goed zal gaan en of Rick geaccepteerd wordt om wie hij is. ‘Op de middelbare school kan het anders zijn, net als in de maatschappij om ons heen’, denkt ze. Ze moet loslaten, dat is onvermijdelijk. Later hoort ze dat Rick op de middelbare school al gauw te zien is in theatervoorstellingen. En na het behalen van zijn diploma krijgt hij een rol in een televisieserie. Zijn plek op school was veilig, het heeft hem sterk gemaakt.

*Dit is niet zijn echte naam.

0 Comments

Add a comment