leidenpedagogiekblog

Dag 12. Overblijven

Dag 12. Overblijven

Op grond van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties heeft ieder kind recht op een levensstandaard die toereikend is voor haar of zijn ontwikkeling.

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om te zorgen voor levensomstandigheden die nodig zijn. Van de overheid mag worden verwacht om waar nodig ouders hierin te ondersteunen en te voorzien in bijstand, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. Wanneer er schulden zijn kan het dat ouders moeten bezuinigen op voor kinderen wezenlijke zaken en programma’s vanuit de overheid voorzien niet altijd in een oplossing. In zulke situaties komt het aan op de menselijk maat en daarover gaat dit verhaal.

Schulden

Twee kinderen van vijf en acht jaar zitten op een school in de regio Amsterdam. Ze komen uit een gezin dat schulden heeft. De afgelopen jaren hebben de schulden zich opgestapeld. De problemen begonnen toen de vader van het gezin een paar jaar geleden opeens zijn baan verloor. De moeder heeft nog een bescheiden inkomen, maar het gezin kan niet langer voldoen aan de verplichtingen van een aantal persoonlijke leningen. Ook de betaling van bepaalde vaste lasten komen onder druk te staan. Wat niet helpt, is dat met name de vader moeite heeft om verstandig met zijn geld om te gaan en geen nieuwe schulden te maken.

De ouders besluiten om te bezuinigen op het overblijfgeld. Hun twee kinderen kunnen best thuis alleen eten. En dat scheelt weer geld. De middagpauze op school duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen vinden het wel jammer, want ze speelden graag tussen de middag op school met hun vriendjes. De oudste voetbalde altijd met kinderen uit groep 5 en 6, terwijl de jongste veelal bij het klimrek met haar vriendinnen te vinden was of een mooie tekeningen maakte. Maar de kinderen doen wat hen gevraagd wordt en lopen tussen de middag samen naar huis, ongeveer 10 minuten van school.

Te laat terug op school

Het is school bekend dat de kinderen niet langer overblijven. Maar na een tijdje begint het op te vallen dat de kinderen na de middagpauze vaak te laat op school komen; soms vijf minuutjes, maar de laatste tijd is twintig minuten ook wel voorgekomen. En wanneer een van de leerkracht vraagt wat de kinderen thuis hebben gedaan, antwoorden de kinderen dat ze vooral hebben gegamed en televisie gekeken.

Er wordt een gratis overblijfplek geregeld.

School ziet aanleiding om het gesprek aan te gaan met de ouders en dan blijkt dat ouders het overblijven niet langer kunnen betalen. Ze zijn recent terecht gekomen in de schuldsanering. De school besluit een oplossing voor de kinderen te bedenken. Er wordt een gratis overblijfplek geregeld en de kinderen eten, tekenen en spelen tussen de middag in het lokaal. Om vader te helpen goed met geld om te gaan, betaalt hij maandelijks een symbolisch bedrag voor het overblijven van zijn kinderen. Ook komt hij wekelijks langs op school voor een gesprek met de intern-begeleider of de directeur. Aan de schulden wordt ondertussen gewerkt, zonder dat kinderen hier overdag te veel van merken.

0 Comments

Add a comment